Klasicismus

 

KLASICISMUS (1750-1830)

 • navazuje na baroko
 • „Období vyrovnanosti“
 • Racionalismus, návrat k antice
 • Orcestr obohacen o lesní roh, trubky, tympány, klarinet…
 • Vznik složitých hud. forem: Sonátová forma, sonáta, sonatina, symfonie, smyčcový kvartet
 • Dominantní hudební formy: symfonie, opera a sonáta
 • Snaha o dokonalou formu, ucelenost a přehlednost

 

Historický kontext: Marie Terezie, Napoleon Bonaparte, George Washington

Baroko

Baroko (1600- 1750)

Letopočet je pouze orientační, jelikož v některých zemích se baroko objevilo dříve a v jiných později (například u nás). Není tedy divu, že někteří skladatelé skládali klasicistně, zatím co ostatní se stále drželi barokního stylu.

  • Baroque= perla
  • Baroko se vrací k duchovním prožitkům člověka, velmi důležitou roli hraje náboženství
  • Architektura této epochy je velmi honosná a interiéry jsou velmi zdobené
  • Vítězství tónin durových a mollových nad tóninami církevními
  • Melodie doprovázena akordy