Klasicismus

 

KLASICISMUS (1750-1830)

 • navazuje na baroko
 • „Období vyrovnanosti“
 • Racionalismus, návrat k antice
 • Orcestr obohacen o lesní roh, trubky, tympány, klarinet…
 • Vznik složitých hud. forem: Sonátová forma, sonáta, sonatina, symfonie, smyčcový kvartet
 • Dominantní hudební formy: symfonie, opera a sonáta
 • Snaha o dokonalou formu, ucelenost a přehlednost

 

Historický kontext: Marie Terezie, Napoleon Bonaparte, George Washington

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
 • Salzburg, Rakousko
 • od útlého dětství koncertoval a komponoval
 • dostal přídomek „Zázračné dítě“
 • Jeden z prvních hudebníků pracujících na volné noze
 • Jeho sestra byla nadanou klavíristkou. V roce 1763 se rodina s oběma dětmi vypravila do Paříže.
 • Rodina: Leopold Mozart (otec), Anna Maria M. (matka), Nannerl (sestra)
 • Pobýval v Praze na Bértramce i manželů Duškových- Josefína Dušková byla operní pěvkyně. Wolfgang pro ni zkomponoval árii „La bella fiamma, adieu.“
Skladby:
 • napsal přes 626 děl
 • Seznam děl: Köchelův seznam
 • autor více než 40 symfonií
 • Opery: Figarova svatba, Únos ze Serailu, Don Giovanni (premiéra v Praze), Kouzelná flétna (Árie královny noci, Hm, hm, hm Papageno…)
 • Requiem (zádušní mše)
 • Komorní skladby: Malou noční hudba, Rondo alla Turca, Der Zauberer

Ukázka: 1) Malá noční hudba

 

2) Árie královny noci z opery Kouzelná flétna

Joseph HAYDN (1732-1809)
 • Rakousko
 • Otec smyčcového kvarteta (tuto formu komponoval jako první), otec symfonie
 • Tvůrce klavírních sonát
 • Učil se sám harmonii a kontrapunktu.
 • Hrál na housle a cembalo
 • Byl laskavý a optimistický.
Skladby
 • 101 symfonií
 • až 2000 hudebních prací
 • autor velké řady symfonií s poetickými názvy – Hodiny, S úderem kotlů (č. 94), S vířením tympánů (č. 103), Na rozchodnou apod.

Oratoria: Stvoření světa a Roční období

Opery: Zpěvačka, Opuštěný ostrov, Svět na měsíci (Il mondo della luna)

Koncerty: Houslový koncert C-dur, Violoncellový koncert C-dur, Hobojový koncert

Komorní hudba: Smyčcové kvartety- „Ruské“, „Ptačí“, „Císařské“
Klavírní tria

Ukázka:

 1. Symfonie č. 94 (Surprise, doporučuji 2. větu- 9:33)

  2) Houslový koncert G-dur

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
 • Završitel klasicismu
 • Nešťastná povaha, nikdy se neoženil, nespokojen se svým životem
 • Shlédl se v Napoleonovi Bonaparte a věnoval mu skladbu Eroica. Když se Napoleon chopil moci, odvolal to.
 • Byl první, kdo udával metronomická tempa.
 • Pobýval v Teplicích, Opavě i Hradci nad Moravicí (Nachází se zde jeho socha. V tomto městě pobýval např. Niccolo Paganini, Ferenz Listz, W. A. Mozart.)
 • Skládal i po ohluchnutí.
Skladby
 • 9 symfonií: nejznámější- č.3  (Eroica), č. 5 (Osudová, c-moll) a č.9 (S Ódou na radost)
 • 32 klavírních sonát
 • Zkomponoval jedinou operu (Fidelio)
 • Patetická sonáta c-moll
 • Klavírní Apassionata
 • Klavírní sonáta „Měsíční svit“
 • Mše C-dur
 • „Pro Elišku“
 • Houslový koncert D-dur
 • Císařský koncert

Ukázka:
1) Měsíční svit (3. věta)

2) Pro Elišku

Český klasicismus
 • hudba se dostává i do zahraničí – čeští skladatelé se tam stávají úspěšnými
 • skladatelé cestují po Evropě – někteří tam žijí


Jakub Jan Ryba

 • narozen v Přešticích, učitel v Rožmitálu pod Třemšínem
 • nejznámější dílo: „Česká mše vánoční
 • velmi moderní učitel
 • jeho metody však nebyly uznávány – sebevražda


Jan Václav Hugo Voříšek

 • varhaník ve Vídni
 • Symfonie D dur

 

Josef Mysliveček

 • Itálie, zejména opery a oratoria
 • Jeho díla obdivoval i Mozart


Jan Ladislav Dusík

 • klavírní virtuos, procestoval celou Evropu
 • zejména skladby pro klavír


Jiří Antonín Benda

 • melodramy – střídání hudby a mluveného slova
 • Dílo: Ariadna na Naxu

 

Jan Václav Stamic

 • houslista, Mannheim (Německo)
 • vedl kapelu – tvůrce mannheimské školy (moderní vedení orchestru, nový typ hry)
 • nová dynamika – postupné zesilování a zeslabování
 • dotvořil symfonii – čtyři věty

 

Pavel Vranický

 • dobré vztahy s vídeňskými klasiky, zpěvohra „Oberon

 

 

Použitá literatura: 
[1]  ZENKL, Luděk. ABC Hudební nauky. 2. vydání. Editio Bärenreiter, 2014. ISBN 9788070582848.
[2] CHARALAMBIDIS, A.: Hudební výchova pro gymnázia II. 1. vyd. Praha : SPN, 2003. ISBN 80-7235-219-9.
[3] KUNA, M.: Skladatelé světové hudby. 2. vyd. Praha : Fragment, 1995. ISBN 80-85768-03-8.

Internetové zdroje:
[4] www.rpv.cz

Ostatní zdroje:
Kurz hudební nauky
Hodiny houslí

Jsem Kristýna, je mi 19 let a jsem studentkou 4. ročníku gymnázia. Mezi mé koníčky patří hra na housle, běhání a návštěva koncertů, zejména těch klasických.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *