Stupnice

Stupnice je řada tónů po sobě jdoucích v rozsahu oktávy, upravená podle určitých pravidel.

Základní tónová řada je tato : C D E F G A H C. Tóny této řady jsou tóny základní. Jsou  tam tóny celé i půltóny (e-f, h-c).

Půltón je nejmenší vzdálenost mezi dvěma sousedními tóny v naší tónové soustavě. Celý tón je vzdálenost dvou sousedních tónů, mezi něž lze vložit ještě jeden. Každý celý tón se rovná dvěma půltónům.

Stupnice, dělíme podle počtu tónů na:
1) Pentatonickou = pětitónovou
2) Diatonickou = sedmitónovou
3) Chromatickou = dvanáctitónovou
4) Bichromatickou = Dvacetičtyřtónovou

Zde vidíme, že stupnic je skutečně nepřeberné množství. Pro nás jsou nejdůležitější stupnice diatonické.

 • Diatonické:
  Moderní – Durová (jónská) – Mollová (aiolská)
  Staré – Církevní
  Chromatické – Chromatická  a alterovaná
  Exotické – Cikánská, pentatonická (čínská), celotónová

 

– Již v baroku zvítězily tóniny durové a mollové nad tóninami církevními.

MODERNÍ:

Durové stupnice

– Stupnice je řada tónů jdoucích za sebou dle určitých pravidel
– V durové stupnici je přirozený půltón mezi 3. a 4. stupněm a následně mezi 7. a 8. stupněm (umístění půltónu je vyznačeno „stříškou“, ve stupnici C-dur to tedy bude půltón mezi notami e-f a h-c)

– Aby bylo dodrženo pořadí půltónů a celých tónů ve stupnicích, využívá se posuvek pro zvyšování nebo snižování tonů:

Posuvky:
Křížek – zvyšuje notu o půltónu, dává notě příponu „is“ (ais,eis, dis, gis…)
Béčko – snižuje notu o půltónu, dává notě příponu „es“ (as, es,des, ges…)
Odrážka – ruší křížek nebo odrážku

Pořadí křížků a béček:
Křížky: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his

Béčka: be, es, as, des, ges, ces, fes

Pořadí durových stupnic
– Stupnice s křížky stoupají po kvintě (+5), stupnice s béčky stoupají po kvartě (+4)
– Durové stupnice se píší vždy velkým písmenem (D-dur, C-dur)
S křížky: C (0#), G (1#), D (2#), A (3#), E (4#), H (5#), Fis (6#), Cis (7#)
S béčky: C (0♭), F (1♭), Hes/B (2♭), Es (3♭), As (4♭), Des (5♭), Ges (6♭), Ces (7♭)

Mollové stupnice

– přirozený půltón mezi 2. a 3. stupněm a 5. a 6. stupněm
– zapisují se malým písmenem
S křížky: a (0#), e (1#), h (2#), fis (3#), cis (4#), gis (5#), dis (6#), ais (7#)
S béčky: a (0♭) , d (1♭), g (2♭), c (3♭), f (4♭), b (5♭), es (6♭), as (7♭)

Mollová stupnice má tři tvary:
Aiolská – stupnice pouze s předznamenáním
Harmonická – aiolská se zvýšeným 7. stupněm

Melodická – aiolská se zvýšeným 6. a 7. stupněm nahoru, dolů se zvýšené tóny ruší, tedy opět aiolská

 

STARÉ (CÍRKEVNÍ) stupnice

 • Jónská (durová): C D E F G A H C
 • Dórská: D E F G A H C D
 • Frygická: E F G A H C D E
 • Lydická: F G A H C D E F
 • Mixolydická: G A H C D E F G
 • Aiolská (Mollová): A H C D E F G A

 

Z církevních stupnic se dnes užívají pouze dvě:
1) Jónská (C-dur)
2) Aiolská  (a-moll)

 

 

 


Použitá literatura: 
[1]  ZENKL, Luděk. ABC Hudební nauky. 2. vydání. Editio Bärenreiter, 2014. ISBN 9788070582848.

Internetové zdroje:
[2] www.webhouse.cz
[3] www.pianovka.cz

Ostatní zdroje:
Kurz hudební nauky
Hodiny houslí

 

Jsem Kristýna, je mi 19 let a jsem studentkou 4. ročníku gymnázia. Mezi mé koníčky patří hra na housle, běhání a návštěva koncertů, zejména těch klasických.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *