Klasicismus

 

KLASICISMUS (1750-1830)

  • navazuje na baroko
  • „Období vyrovnanosti“
  • Racionalismus, návrat k antice
  • Orcestr obohacen o lesní roh, trubky, tympány, klarinet…
  • Vznik složitých hud. forem: Sonátová forma, sonáta, sonatina, symfonie, smyčcový kvartet
  • Dominantní hudební formy: symfonie, opera a sonáta
  • Snaha o dokonalou formu, ucelenost a přehlednost

 

Historický kontext: Marie Terezie, Napoleon Bonaparte, George Washington